Oferta

Wykonuję tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe. Posiadam bardzo bogate doświadczenie w tłumaczeniach przysięgłych z języka polskiego na język hiszpański i na odwrót, różnego typu dokumentów, takich jak: akty notarialne, umowy handlowe i inne, pełnomocnictwa, dokumenty sądowe, zapytania o karalność, zaświadczenia lekarskie, akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, dokumenty samochodowe itp. Tłumaczę też teksty zwykłe wszelkiego rodzaju, popularno-naukowe i literackie.

Wszystkie tłumaczenia wykonuję rzetelnie i terminowo. Zapewniam krótkie terminy realizacji.

Gwarantuję poufność przekazanych informacji.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych istnieje możliwość przesłania dokumentu e-mailem i okazania oryginału dopiero przy odbiorze tłumaczenia.

Za świadczone usługi wystawiam faktury.